Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,6 94,6 94,7
(1B) Personal de residències 83,1 79,2 80,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 81,7 76,3 78,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 65,1 7,9 11,4
(4) Persones amb gran dependència 85,1 62,9 64,7
(5A) Persones de 80 anys o més 88 24,9 24,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 14 2,2 2,2
(6) Treballadors essencials 69,8 1,1 2,9
(8A) Persones de 60 a 65 anys 53 0,3 1,5
Total >=16 anys 20,8 7 7,3
Total 17,7 6 6,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.