Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,9 99 95,8 96,3
(1B) Personal de residències 96,5 93,2 96 74,3 78,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,1 94,8 96,8 77 80,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,2 91,8 95,5 62 68
(4) Persones amb gran dependència 91,6 90 91,4 69,6 71
(5A) Persones de 80 anys o més 95,3 94,9 95 90,6 90,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,5 94,3 95 77,8 89,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,9 91,8 92,6 81,6 85,5
(6) Treballadors essencials 96,2 92,5 95,7 62,8 68,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,9 90,4 92,3 74,5 81
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,8 88 91,4 61 69
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89,6 82,7 88,9 46,5 58,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 87,5 79,1 86,6 35,7 49
(11A) Persones de 35 a 39 anys 83,3 76,1 81,9 30,8 35,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 79,5 69,8 77,5 23,4 29,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 81,1 68,8 78,7 17,5 22,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89,7 76,4 88 6,2 8,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 81,7 67,2 77,6 0,2 0,6
(14) Persones de 5 a 11 anys 54 35,8 43,2 0 0,1
Total >=12 anys 90,1 84,1 88,9 51,7 58,6
Total >=16 anys 90,5 84,9 89,4 54,2 61,3
Total 84,5 78,1 82,8 46,7 52,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.