Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98 98,4
(1B) Personal de residències 95,9 89,2 94,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,6 91,1 95,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,4 85 93,8
(4) Persones amb gran dependència 94,3 92,2 93,6
(5A) Persones de 80 anys o més 94,9 94,3 94,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,2 91 94,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,6 88,8 91,4
(6) Treballadors essencials 95,7 86,3 94,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,2 83,5 90,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,1 81 90,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,9 72,8 87,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 86,1 64,6 84,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 81,9 70,4 79,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,7 62 73,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 76,9 60 73,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,3 69,7 83
(13B) Persones de 12 a 15 anys 81,2 67,5 78
Total >=12 anys 88,8 77,8 87
Total >=16 anys 89,1 78,2 87,4
Total 79,5 69,6 77,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi