Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 97,9 98,3
(1B) Personal de residències 96,1 89,5 94,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,6 91,2 96
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,5 85,3 93,9
(4) Persones amb gran dependència 94,4 92,2 93,6
(5A) Persones de 80 anys o més 94,9 94,3 94,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,2 91,2 94,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,7 88,9 91,4
(6) Treballadors essencials 95,7 86,3 94,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,3 84 90,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,2 81,2 90,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89,1 73,4 87,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 86,4 65,4 84,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 82,3 70,6 79,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 77,4 62,3 74,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,8 60,2 74
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,8 69,9 83,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 82 67,7 78,5
Total >=12 anys 89,1 78 87,1
Total >=16 anys 89,4 78,5 87,6
Total 79,7 69,9 78
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi