Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 97,9 98,2
(1B) Personal de residències 95,5 88,8 94,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,9 89,8 95,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,4 83,6 92,4
(4) Persones amb gran dependència 93,5 91 92,4
(5A) Persones de 80 anys o més 94,8 94 94,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,9 81,6 94,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,2 87,4 91,1
(6) Treballadors essencials 94,9 85,5 93,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,6 82,1 90,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,4 79,8 89,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,8 70,7 87
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,6 60,9 83,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,8 68,9 77,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,7 59,5 70,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,3 57,3 69,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,4 67,9 80,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,2 64,7 74,1
Total >=12 anys 87,4 75,1 85,7
Total >=16 anys 87,9 75,6 86,2
Total 78,3 67,3 76,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi