Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,6 98,8 95,7 96,1
(1B) Personal de residències 96,5 93,2 96,1 75 78,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,2 95 97 77,6 81,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,2 91,8 95,4 63,2 69,3
(4) Persones amb gran dependència 91,4 89,7 91,2 69,5 70,8
(5A) Persones de 80 anys o més 95,3 94,9 95 90,6 90,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,5 94,3 95 77,8 89,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,7 91,7 92,5 81,8 85,7
(6) Treballadors essencials 96,3 92,5 95,7 63,5 68,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,8 90,3 92,2 74,8 81,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,7 88 91,4 61,8 69,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89,6 82,8 88,8 47,1 59,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 87,3 79,1 86,5 36,9 50,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 83,1 76,1 81,7 32,1 37,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 79,1 69,7 77,2 24,4 30,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 80,6 68,7 78,4 18,9 24,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89,5 76,7 87,9 7,8 10,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 81,6 67,5 77,8 0,2 0,8
(14) Persones de 5 a 11 anys 53,6 35,9 43,3 0 0,2
Total >=12 anys 90 84,1 88,7 52,4 59,3
Total >=16 anys 90,3 84,9 89,2 54,8 62,1
Total 84,4 78 82,6 47,2 53,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.