Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,8 98,1
(1B) Personal de residències 95,5 88,9 94,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,9 89,8 95,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,5 83,7 92,6
(4) Persones amb gran dependència 93,5 91,1 92,6
(5A) Persones de 80 anys o més 94,8 94 94,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,9 81,6 94,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,2 87,4 91,1
(6) Treballadors essencials 94,9 85,6 93,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,7 82,2 90,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,4 79,8 89,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,9 70,7 87,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,7 61 83,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,9 69,1 77,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,9 59,8 71,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,6 57,6 70,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,6 68,1 80,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,4 65,4 74,9
Total >=12 anys 87,5 75,2 85,9
Total >=16 anys 88 75,7 86,4
Total 78,4 67,4 77
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi