Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 98,9 98,9
(1B) Personal de residències 93,8 81,8 92,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,6 89 93
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,3 87,2 90,6
(4) Persones amb gran dependència 92,3 91 91
(5A) Persones de 80 anys o més 94,1 93,5 93,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,4 91,1 91,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,6 82,5 86,6
(6) Treballadors essencials 89,1 79,4 85,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 84,8 78,3 83,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 81,8 75,7 81
(10A) Persones de 45 a 49 anys 73,2 51,9 71,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 72,8 50,2 71
(11A) Persones de 35 a 39 anys 60,3 48,2 58,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 61,1 50,1 57,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 63,4 51,4 59,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 73,8 61,5 68
(13B) Persones de 12 a 15 anys 60,8 46,3 52,2
Total >=12 anys 79,8 70,6 77,6
Total >=16 anys 80,7 71,8 78,8
Total 72 63,7 70
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi