Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 99,2 99,2
(1B) Personal de residències 89,3 79,6 87,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,1 83,9 86
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 89,3 69,1 71,9
(4) Persones amb gran dependència 87,2 87,2 87,2
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 92,6 92,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,4 89,2 89,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 83,7 9,3 12,4
(6) Treballadors essencials 77,4 54,9 57,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 80,9 24,7 28,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 77,4 66,7 69,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 61 1,9 16,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 47,2 1 10,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 8,5 0,6 1,5
Total >=16 anys 61,2 40,1 43,2
Total 52,9 34,6 37,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi