Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 98,9 99,3
(1B) Personal de residències 93,8 81,7 92,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,3 88,8 92,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,3 87,2 90,6
(4) Persones amb gran dependència 92,2 90,9 90,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,1 93,7 93,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,4 91,1 91,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,7 83 87,2
(6) Treballadors essencials 89,2 80 85,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 84,9 78,5 84,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 82,1 75,9 81,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 73,3 52,2 72,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73,4 50,7 71,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 60,7 48,8 58,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 61,7 50,5 58,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 64,3 51,7 60,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 74,7 62,6 69,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 61,7 49,4 56
Total >=12 anys 80,1 71 78,2
Total >=16 anys 81 72,1 79,3
Total 72,3 64,1 70,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi