Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96 94,4 94,4
(1B) Personal de residències 84 72,8 78,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 84,9 77,5 78,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 73,9 6,1 7,9
(4) Persones amb gran dependència 87,8 83,3 83,3
(5A) Persones de 80 anys o més 92,9 90,4 90,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 88,7 27,7 27,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 71,3 2,3 2,6
(6) Treballadors essencials 64 3,2 4,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 74,3 3,8 5,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 18 1,7 2,1
Total >=16 anys 41,9 17,6 18,1
Total 36,2 15,2 15,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi