Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,3 98,6 98,6
(1B) Personal de residències 94,2 82,1 93,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,2 89,1 93,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,9 88,4 92,3
(4) Persones amb gran dependència 93,1 91,7 91,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 94,2 94,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,8 91,8 92,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,2 85,5 88,2
(6) Treballadors essencials 90,2 82 88,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 86 79,7 85,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 83,3 77 82,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 75,5 57,4 74,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 76,1 54,8 74,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 64,3 51,7 63,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,8 54,4 63,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 70,1 57,6 68
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,1 69,2 78,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 66,8 57,1 65,9
Total >=12 anys 82,3 73,8 81,1
Total >=16 anys 83 74,5 81,8
Total 74,2 66,5 73,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi