Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96 93,7 93,7
(1B) Personal de residències 79,1 74,9 78
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 79,3 75,6 75,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 74,8 14,4 15,8
(4) Persones amb gran dependència 82,8 77 78,2
(5A) Persones de 80 anys o més 88,9 45,3 45,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 5,7 1,7 1,7
(6) Treballadors essencials 61 1,8 2,7
(8A) Persones de 60 a 65 anys 62 0,8 1,7
Total >=16 anys 26,2 10,6 10,8
Total 22,5 9,1 9,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.