Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,7 99 99 96,1 96,7
(1B) Personal de residències 95,6 89,8 94,7 70,2 75,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95 91,6 94,7 72,7 74,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 91,9 93,6 58,1 60,5
(4) Persones amb gran dependència 95,4 92,3 92,3 81,5 81,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,9 94,5 94,5 89,1 89,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,1 92,1 92,2 85,4 86,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,8 88,7 89,2 71,8 75,4
(6) Treballadors essencials 92,1 85,8 91,1 44 46,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,8 84,6 86,8 65,3 69
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,4 79,8 83,6 50,7 54,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 77,2 68,5 76,3 22,7 34,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 76,4 66,1 75,4 17,5 29,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 69 56,8 66,6 7,8 11,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,4 60,6 69,8 5,9 7,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 76,3 65,7 74,2 0,7 3,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84 72 83 0 0,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 66,3 45,6 54,5 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 33,7 0,1 5,4 0 0
Total >=12 anys 84,2 77,8 82,6 44,4 47,9
Total >=16 anys 85,1 79,3 83,9 46,5 50,2
Total 78,5 70,8 75,5 40,4 43,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.