Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 99,2 99,2
(1B) Personal de residències 90,4 80,4 89,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,1 86,3 89,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,8 83,5 86,9
(4) Persones amb gran dependència 89 87,8 89
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 92,8 92,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92 91 91,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87 80,6 84,5
(6) Treballadors essencials 85 74,4 78,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 83,4 76,2 80,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 79 75,1 78,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 69,4 49 67,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 68,4 46,9 65,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 53,3 36,9 44,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 48,2 28,5 33,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 48,3 19 24,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 52,3 25,3 28
Total >=16 anys 75,8 64,3 69,8
Total 65,4 55,6 60,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi