Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,7 99 99
(1B) Personal de residències 94,2 86,2 93,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,5 90,2 94,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94 87,9 91,8
(4) Persones amb gran dependència 93 91,5 91,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 94,2 94,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,3 92,2 92,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,6 86,2 88,2
(6) Treballadors essencials 91 82,9 89
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,4 80,8 85,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 84 77,5 82,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 76,6 60,9 75,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77 58,7 75
(11A) Persones de 35 a 39 anys 66,2 52,8 63,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,2 54,8 64,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,4 59 68,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,4 69,4 79,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,6 57,3 66,6
Total >=12 anys 83,3 74,8 81,5
Total >=16 anys 83,9 75,6 82,2
Total 75,1 67,4 73,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi