Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,3 98,6 99
(1B) Personal de residències 93,7 82,1 93,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,6 89,1 93,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,3 87,8 91,1
(4) Persones amb gran dependència 92,2 90,9 90,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,4 94 94
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,7 91,7 92,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,2 83,9 88
(6) Treballadors essencials 89,6 81,2 87,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 85,4 78,9 84,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 82,7 76,2 81,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 73,9 52,8 73
(10B) Persones de 40 a 44 anys 74,3 51,3 72,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 61,8 49,3 60,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 63,5 52,6 61,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 66,6 54,5 63,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 76,7 65,1 73,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 63,7 55 62,1
Total >=12 anys 81 72,1 79,6
Total >=16 anys 81,8 72,9 80,4
Total 73 65 71,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi