Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,7 99 99,3
(1B) Personal de residències 93,7 82,1 93,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,9 89,1 93,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,3 87,8 91,1
(4) Persones amb gran dependència 92,2 90,9 90,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,3 93,9 93,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,7 91,7 92,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,1 83,9 88
(6) Treballadors essencials 89,9 81,4 88
(8) Persones de 60 a 65 anys 85,4 79 84,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 83 76,5 82,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 74,4 53,2 73,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,5 51,9 73,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 63,4 50,3 61,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 64,1 53,4 61,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,7 55,8 65,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,7 66,2 75,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 64,2 55,9 63,1
Total >=12 anys 81,6 72,6 80,3
Total >=16 anys 82,4 73,4 81,1
Total 73,6 65,5 72,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi