Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,7 98,5 98,8 95,1 95,7
(1B) Personal de residències 95,6 90,7 95,2 71,8 78
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,3 92,1 94,6 74,7 77,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,6 91,8 93 61,4 64,9
(4) Persones amb gran dependència 94,8 94,8 94,8 84,5 84,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 94,5 94,5 90,4 90,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93 92,5 92,5 86,4 87,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,5 88,8 89,4 73,7 77,9
(6) Treballadors essencials 92 87,1 91 49 52,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,7 85,1 86,7 68,4 73,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 83,8 80,7 83,4 55,3 60,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 77 70,1 76,4 29 42,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 74,7 65,7 74 24,4 36,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 68,6 58,7 66,3 18 23,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,3 61,3 69,2 15,9 18,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 74,6 65,9 73 14,2 18,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,3 73 82,9 5,6 6,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 67 54,4 63,5 0,2 0,9
(14) Persones de 5 a 11 anys 36,8 21,5 29,1 0 0,3
Total >=12 anys 83,6 78,5 82,6 48,8 53,3
Total >=16 anys 84,4 79,7 83,5 51,2 55,8
Total 77,9 72,4 76,6 44,3 48,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.