Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,9 92,6 92,8
(1B) Personal de residències 81,4 77,5 78,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 81,3 74,1 76,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 61,2 7,9 10,2
(4) Persones amb gran dependència 85,3 59,5 60,8
(5A) Persones de 80 anys o més 89,1 31,3 31,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 16,7 1,3 1,3
(6) Treballadors essencials 67,9 0,8 2,2
(8A) Persones de 60 a 65 anys 43,9 0,4 1,3
Total >=16 anys 19,5 7,1 7,4
Total 16,4 6 6,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.