Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,4 98,4 95,2 95,6
(1B) Personal de residències 96,6 93,7 96,4 73 76,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,3 94,8 96,9 78,3 82,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,7 92,4 95,9 63,4 70,6
(4) Persones amb gran dependència 90,9 88,1 89,9 72,5 73,1
(5A) Persones de 80 anys o més 95,6 95,3 95,4 90,2 90,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,5 94,8 95,1 88,7 89,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,7 91,3 92,7 78,6 84,1
(6) Treballadors essencials 96 91,7 95,4 60,3 65,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,9 89,7 92,3 70,8 79,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 91 86,4 90,5 56,9 65,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,6 80,9 87,8 41,6 54,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,6 75,5 84,3 31,9 45,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 81,9 73,1 80,1 27,2 33,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 78,3 67,3 76,3 21,7 29
(12) Persones de 20 a 29 anys 81,6 68,2 79,2 17,1 24,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,5 74,8 86,7 6,8 10,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,5 63,7 73,6 0,2 0,9
(14) Persones de 5 a 11 anys 46,8 32,2 38,9 0 0,2
Total >=12 anys 89,1 82,2 87,8 49,1 55,7
Total >=16 anys 89,7 83,2 88,5 51,7 58,6
Total 82,8 75,7 81,1 43,9 49,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.