Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,3 98,8 98,8 93,7 93,8
(1B) Personal de residències 96,3 92 96,2 65 67,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,3 94,1 96,8 72,9 75,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,6 89,7 95,6 53,7 58,5
(4) Persones amb gran dependència 90,3 86,2 88 59,6 59,7
(5A) Persones de 80 anys o més 95,5 95,1 95,2 87,8 87,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,5 94,6 95 86,1 86,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,8 90,4 92,2 73,5 77,8
(6) Treballadors essencials 95,8 89,3 95 48,9 52,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,9 87,8 92,1 64,6 71,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,1 83,2 90,2 43,6 49,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,7 76,9 87,6 23,5 32,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,7 71 84,1 12,6 21,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 82,1 69 79,6 4,9 7,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 78,5 62,4 75,7 3 5,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 82,4 63,4 79,1 0,5 3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,4 71,5 85,6 0,2 0,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,6 50,7 59,8 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 41,6 0 4,3 0 0
Total >=12 anys 89,1 79,1 86,9 38,2 42,2
Total >=16 anys 89,9 80,6 88,3 40,2 44,4
Total 82,6 71,1 78,3 34,3 37,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.