Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,3 98,6 98,7
(1B) Personal de residències 96 89,3 95,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,9 91,1 96,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96 84,4 94,4
(4) Persones amb gran dependència 92,5 91 92,3
(5A) Persones de 80 anys o més 95,1 94,8 94,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,4 94,7 95,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,3 87,1 91,3
(6) Treballadors essencials 95,3 85,4 94
(8) Persones de 60 a 65 anys 92 81,3 90,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,1 78 89,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,4 69,7 86
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,3 62,1 82,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,9 65,7 77,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75 57,8 71,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 76,9 57,3 73,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,1 66,8 82,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,1 64,4 73,7
Total >=12 anys 87,6 75,2 85,7
Total >=16 anys 88,1 75,8 86,4
Total 77,8 66,8 76,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi