Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,3 98,6 98,7
(1B) Personal de residències 96 89,6 95,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,9 91,2 96,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,1 84,6 94,5
(4) Persones amb gran dependència 92,7 91,1 92,3
(5A) Persones de 80 anys o més 95,1 94,7 94,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,4 94,7 95,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,4 87,2 91,3
(6) Treballadors essencials 95,5 85,5 94,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,1 81,9 91
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,2 78,1 89,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,6 70,1 86,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,6 62,7 82,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,4 65,9 77,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,5 58 72,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,6 57,6 73,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,6 67 82,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,8 64,5 74
Total >=12 anys 87,8 75,4 85,8
Total >=16 anys 88,4 76 86,5
Total 78 67 76,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi