Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,4 98,5 98,6
(1B) Personal de residències 95,6 88,7 94,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,1 89,9 95,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,7 84,1 93,7
(4) Persones amb gran dependència 92,4 90,1 91,4
(5A) Persones de 80 anys o més 94,9 94,5 94,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,1 94,1 94,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,7 84,8 90,6
(6) Treballadors essencials 94,4 84,2 92,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,2 79 90
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,9 76,3 88
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,4 66,7 84,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82 58 80,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,3 62,5 73,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70 53,6 66,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,4 52,9 67,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,6 63,3 77,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,9 59,9 67,9
Total >=12 anys 85,3 72,7 83,4
Total >=16 anys 86 73,4 84,2
Total 75,9 64,6 74,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi