Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,4 98,5 98,6
(1B) Personal de residències 95,6 88,8 94,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,2 90 95,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,7 84,1 93,8
(4) Persones amb gran dependència 92,5 90,2 91,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,9 94,5 94,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,2 94,2 94,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,9 84,9 90,7
(6) Treballadors essencials 94,6 84,3 92,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,4 79,3 90,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,3 76,7 88,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,1 67,2 85
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,8 58,6 81,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,4 63,4 74,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,4 54,6 68,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,8 53,8 69
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,7 63,8 78,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,8 60,7 68,9
Total >=12 anys 86 73,2 84,1
Total >=16 anys 86,7 73,8 84,9
Total 76,4 65,1 74,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi