Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,3 98,3 98,4
(1B) Personal de residències 95,1 88,3 94
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,9 89,5 94,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,2 83,7 93,1
(4) Persones amb gran dependència 92,1 89,6 91
(5A) Persones de 80 anys o més 94,8 94,3 94,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,9 93,9 94,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,5 84,3 90,1
(6) Treballadors essencials 94 83,6 91,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,9 78,5 89,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,4 75,9 87,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,7 66 83,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,1 57 79,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,9 60,2 70,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,6 50,8 62,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,2 49,7 62,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78 59 71,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,9 49,3 56,2
Total >=12 anys 84,3 71 81,2
Total >=16 anys 85,1 72,2 82,6
Total 75 63,2 72,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi