Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,3 98,3 98,3
(1B) Personal de residències 95 88,2 93,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 89,6 94,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,1 83,5 92,9
(4) Persones amb gran dependència 92,1 89,7 91
(5A) Persones de 80 anys o més 94,8 94,3 94,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,9 93,9 94,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,5 84,3 90
(6) Treballadors essencials 93,9 83,5 91,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,9 78,5 89,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,4 75,9 87,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,7 66 83,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,1 57 79
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,8 60 70,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,3 50,6 62,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 67,9 49,5 62,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,7 58,4 70,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,5 47,4 54,2
Total >=12 anys 84,2 70,8 81
Total >=16 anys 85 72,1 82,4
Total 74,9 63 72,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi