Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,2 98,6 98,6 95,3 95,6
(1B) Personal de residències 96,6 93,7 96,4 72,4 75,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,3 94,7 96,9 77,8 81,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,7 92,2 95,8 62,8 69,8
(4) Persones amb gran dependència 90,8 88,2 90 72,4 72,9
(5A) Persones de 80 anys o més 95,6 95,3 95,4 90,1 90,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,5 94,9 95,1 88,5 89,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,8 91,4 92,8 78,3 83,8
(6) Treballadors essencials 96 91,5 95,4 59,2 64,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,9 89,7 92,3 70,4 78,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,1 86,3 90,6 55,9 64,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,7 80,7 87,9 40,6 53
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,7 75,4 84,5 31 44,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 82,2 73 80,3 26,1 32,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 78,5 67,2 76,5 20,6 27,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 81,9 68,1 79,5 16 23,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,6 74,6 86,8 5,8 9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,4 63,5 73,4 0,1 0,7
(14) Persones de 5 a 11 anys 46,9 32,2 38,7 0 0,1
Total >=12 anys 89,2 82,2 87,9 48,5 54,9
Total >=16 anys 89,8 83,2 88,6 51 57,8
Total 82,9 75,7 81,2 43,4 49,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.