Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,1 94,8 94,8
(1B) Personal de residències 85 80 81,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 86,4 77,8 80,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 64,8 8,9 12,1
(4) Persones amb gran dependència 89,4 86,1 86,4
(5A) Persones de 80 anys o més 92,8 90,2 90,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 85,3 41 41,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 69,7 3,1 3,6
(6) Treballadors essencials 71,3 1,9 3,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 68,2 4,1 6,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 5,5 2 2,2
Total >=16 anys 32,6 15,4 15,9
Total 27,6 13 13,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi