Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,4 98,5 98,6
(1B) Personal de residències 95,5 88,9 94,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,2 90 95,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,8 84,2 93,9
(4) Persones amb gran dependència 92,5 90,4 91,8
(5A) Persones de 80 anys o més 94,9 94,5 94,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,2 94,2 94,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,9 84,9 90,7
(6) Treballadors essencials 94,6 84,4 93
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,5 79,3 90,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,4 76,7 88,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,1 67,3 85,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,8 58,6 81,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,5 63,6 74,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,8 54,9 68,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,3 54,1 69,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,3 64,1 78,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,3 61,2 69,7
Total >=12 anys 86,1 73,3 84,2
Total >=16 anys 86,8 73,9 85
Total 76,6 65,2 74,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi