Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,4 98,5 98,6
(1B) Personal de residències 95,6 88,7 94,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,1 90 95,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,7 84,1 93,7
(4) Persones amb gran dependència 92,4 90,1 91,4
(5A) Persones de 80 anys o més 94,9 94,5 94,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,1 94,1 94,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,8 84,8 90,6
(6) Treballadors essencials 94,5 84,2 92,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,2 79 90
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,9 76,4 88
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,5 66,8 84,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,1 58,1 80,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,5 62,6 73,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,2 53,8 67
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,7 53,1 67,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,9 63,4 77,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,2 60,2 68,3
Total >=12 anys 85,4 72,7 83,5
Total >=16 anys 86,1 73,4 84,3
Total 76 64,7 74,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi