Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,3 98,4 95,8 96,3
(1B) Personal de residències 95,9 93 95,5 75,7 78,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,3 95,5 97 77,1 80,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,4 91,7 94,6 61,9 67,7
(4) Persones amb gran dependència 90,8 89,3 90,3 72,9 74,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94,8 94,5 94,6 89 89,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,6 94,1 94,3 87 88
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,8 90,7 92,2 78,7 83,4
(6) Treballadors essencials 94,3 89,9 93,5 57,8 62,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 92 89 91,6 71,8 78,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,7 86,3 90,3 58,3 65,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,8 79,2 87,2 40,4 51,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,5 74,2 83,5 31,3 42,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,4 72,7 78,9 26,3 31,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,3 67,2 74,4 21,1 26,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 80,6 68,3 78,9 16,5 23,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,5 74,2 87,1 6,4 10
(13B) Persones de 12 a 15 anys 76,5 62,9 72 0,2 0,8
(14) Persones de 5 a 11 anys 42,2 28,6 33,2 0 0,1
Total >=12 anys 88,4 81,8 87,2 48,9 54,5
Total >=16 anys 89 82,9 88,1 51,6 57,5
Total 82 75,2 80,4 43,8 48,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.