Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,1 98,3
(1B) Personal de residències 94,9 89,5 94,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,7 91,6 96
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,8 85,3 93,5
(4) Persones amb gran dependència 92,4 90,5 92,4
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 94 94,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,6 93,8 94,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,5 87,5 91,1
(6) Treballadors essencials 93,8 85,2 92,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,7 82,2 90,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,3 80,1 89,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,2 69,9 85,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84 62,6 82,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,3 67,1 76,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,3 60,1 71,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,1 58,9 73,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,4 67,4 84
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,5 64,9 74,3
Total >=12 anys 87,5 76,2 85,8
Total >=16 anys 88 76,8 86,4
Total 77,7 67,7 76,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi