Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,2 98,2 98,5
(1B) Personal de residències 94,1 88,5 93,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,1 90,4 95,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 84,4 92,7
(4) Persones amb gran dependència 92,4 89,8 92
(5A) Persones de 80 anys o més 94,1 93,7 93,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,1 93 93,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,6 85,6 90,4
(6) Treballadors essencials 92,9 84 91,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,8 79,8 89,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 89 78,5 88,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,1 66,8 84,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,3 58,4 80,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,8 64 73,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69,1 55,7 66,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,4 53,9 68,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,6 63,9 79,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,5 60,7 68,7
Total >=12 anys 85,1 73,6 83,6
Total >=16 anys 85,9 74,3 84,4
Total 75,8 65,5 74,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi