Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,1 98,4
(1B) Personal de residències 94,1 88,6 93,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,2 90,4 95,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,3 84,6 92,9
(4) Persones amb gran dependència 92,4 90 92,1
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,8 93,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 93,2 94
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,9 85,8 90,7
(6) Treballadors essencials 93 84,1 91,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,1 80 90,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,4 78,9 88,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,7 67,3 84,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82 59 80,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,8 64,9 74,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,4 57,1 67,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,7 55 69,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,4 64,7 80,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,3 61,9 70,1
Total >=12 anys 85,7 74,1 84,3
Total >=16 anys 86,4 74,8 85,1
Total 76,2 66 75
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi