Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 97,8 97,9
(1B) Personal de residències 91,4 86 89,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,1 88,3 92,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 90 79,8 86,1
(4) Persones amb gran dependència 91,3 89,2 90,6
(5A) Persones de 80 anys o més 93,7 93,2 93,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 92,4 93,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90 80,3 85
(6) Treballadors essencials 88,2 78,8 83,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,8 74,9 83,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,1 76,2 83,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 79,5 62,6 77
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73,7 51,9 70
(11A) Persones de 35 a 39 anys 60,3 41 47,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 44,7 7,8 13,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 42,1 1,8 8,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 35,4 1,7 6
Total >=16 anys 75,6 59,4 66,5
Total 63,9 50,2 56,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi