Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,3 98,4 95,5 95,9
(1B) Personal de residències 95,7 92,9 95,4 75 78,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,3 95,5 97 76,6 80,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,4 91,6 94,6 61,5 67,3
(4) Persones amb gran dependència 91 89,2 90,4 72,3 73,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94,9 94,5 94,6 88,9 89
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,6 94,1 94,3 86,9 87,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,8 90,7 92,2 78,5 83,2
(6) Treballadors essencials 94,3 89,7 93,5 56,7 61,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,1 89 91,7 71,5 78,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,8 86,3 90,4 57,5 64,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,9 79 87,3 39,5 50,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,7 74,2 83,7 30,4 41,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,7 72,8 79,2 25,2 29,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,7 67,4 74,8 20,2 25,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 80,8 68,3 79,1 15,4 22,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,8 74,1 87,4 5,1 8,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 76,5 62,7 71,8 0,1 0,6
(14) Persones de 5 a 11 anys 42,5 28,2 32,7 0 0,1
Total >=12 anys 88,5 81,8 87,3 48,3 53,8
Total >=16 anys 89,2 82,9 88,2 51 56,8
Total 82,2 75,2 80,5 43,3 48,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.