Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,1 98,3
(1B) Personal de residències 94,9 89,4 94,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,6 91,5 96
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,8 85,1 93,4
(4) Persones amb gran dependència 92,3 90,4 92,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 94 94,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,6 93,8 94,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,4 87,3 91,1
(6) Treballadors essencials 93,7 85,1 92,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,6 81,7 90,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,2 79,9 89,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,9 69,4 85,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,6 61,9 82
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79 66,8 76,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,7 60 70,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 76,6 58,6 73,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86 67,1 83,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 76,9 64,7 74
Total >=12 anys 87,2 75,9 85,7
Total >=16 anys 87,8 76,5 86,3
Total 77,5 67,5 76,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi