Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 98 98,3
(1B) Personal de residències 93,6 88,1 92,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 90,1 94,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,7 84 92
(4) Persones amb gran dependència 91,7 89,6 91,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94 93,5 93,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94 92,9 93,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,5 85,2 90,1
(6) Treballadors essencials 92,5 83,3 90,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,5 79,3 89,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,6 78,1 87,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,6 66,1 83,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,6 57,5 78,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,4 61,6 70,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66,8 52,9 62,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 67,9 50,8 63,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,1 59,7 73,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,8 51,3 58,2
Total >=12 anys 84 72 81,6
Total >=16 anys 84,9 73,1 82,9
Total 74,8 64,1 72,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi