Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98 98,2
(1B) Personal de residències 93,5 88 92,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 90,1 94,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,6 83,8 91,8
(4) Persones amb gran dependència 91,7 89,5 91,6
(5A) Persones de 80 anys o més 94 93,6 93,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94 92,9 93,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,5 85,2 90
(6) Treballadors essencials 92,5 83,3 90,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,5 79,3 89,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,6 78,1 87,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,6 66 83,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,5 57,4 78,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,3 61,4 70,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66,4 52,4 61,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 67,6 50,5 62,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,7 59,2 72,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,4 49 55,7
Total >=12 anys 83,9 71,7 81,2
Total >=16 anys 84,8 73 82,7
Total 74,7 63,9 72,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi