Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 97,7 97,7
(1B) Personal de residències 87,9 82,8 84,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 91,8 84,7 87,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 85,1 64,1 68,6
(4) Persones amb gran dependència 89,5 87,5 87,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,3 92,5 92,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,9 90,9 91,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 86,7 7,3 10,1
(6) Treballadors essencials 81,7 63,2 66,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 82,9 16,7 22,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 78,2 47,9 51,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 59,2 1,1 6,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 33,2 0,8 4,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 2,3 0,7 1,4
Total >=16 anys 56,5 32,5 34,9
Total 47,7 27,5 29,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi