Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,2 98,3
(1B) Personal de residències 93,8 88,3 93,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 90,2 94,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,8 84,1 92,3
(4) Persones amb gran dependència 91,9 89,7 91,8
(5A) Persones de 80 anys o més 94 93,6 93,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94 92,9 93,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,5 85,3 90,1
(6) Treballadors essencials 92,6 83,5 90,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,6 79,4 89,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,7 78,2 87,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,7 66,2 83,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,8 57,7 79,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,7 62 71,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,3 53,4 63,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,4 51,3 64,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,8 60,6 74,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,7 54,1 61,4
Total >=12 anys 84,3 72,3 82
Total >=16 anys 85,1 73,3 83,2
Total 75,1 64,4 73
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi