Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,9 94,3 94,3
(1B) Personal de residències 83,4 79,2 80,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 86 76,7 79
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 68,3 8,7 11,7
(4) Persones amb gran dependència 88,1 82,5 83,4
(5A) Persones de 80 anys o més 92,1 89,6 89,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 83,1 41,5 42
(5C) Persones de 66 a 69 anys 70,5 3 3,4
(6) Treballadors essencials 72,2 0,9 2,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 69,6 4,6 6,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 4,1 1,9 2
Total >=16 anys 32,5 15,1 15,5
Total 27,5 12,8 13,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi