Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,2 98,3
(1B) Personal de residències 94,7 89 94,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,6 90,9 95,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,7 85 93,3
(4) Persones amb gran dependència 92,4 90,5 92,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,4 94 94,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,5 93,6 94,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,2 86,6 91
(6) Treballadors essencials 93,4 84,8 92,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,4 80,9 90,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,9 79,4 89,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,4 68,2 85,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,9 60,3 81,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,1 66,3 76,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,5 59,2 70,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 75,3 57,6 72,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,2 66,7 83,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,5 64,1 73,1
Total >=12 anys 86,7 75,2 85,3
Total >=16 anys 87,3 75,9 86
Total 77 66,9 75,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi