Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,1 98,4
(1B) Personal de residències 95,2 88,3 94
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 91,6 95,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,2 86,2 94,1
(4) Persones amb gran dependència 94,5 93,3 94,4
(5A) Persones de 80 anys o més 95,1 94,8 94,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,9 94,5 94,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,2 88,1 91,6
(6) Treballadors essencials 94,5 85,4 93
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,6 83,6 91,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,8 81,6 90,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89,8 74,6 88,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 87,3 69,1 85,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 83 71 80,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 78,8 63,9 75,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,7 60,5 75,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 87,6 70,1 85
(13B) Persones de 12 a 15 anys 81,4 68,8 78,4
Total >=12 anys 89,1 78,2 87,4
Total >=16 anys 89,5 78,8 87,9
Total 79 69,4 77,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi