Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 97,9 98,2
(1B) Personal de residències 94,6 87,2 93,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,1 90,6 94,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,4 85,1 92,9
(4) Persones amb gran dependència 94,3 93 94
(5A) Persones de 80 anys o més 94,8 94,5 94,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,5 93,2 94,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,7 86,2 91,1
(6) Treballadors essencials 93,5 84 91,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 92 81,3 90,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,7 80,1 89,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88 71,2 87,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,1 64,5 84
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,6 68,4 77,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,6 59,9 70,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,3 56,5 70,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,7 67,2 80,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 76,2 64,9 73,2
Total >=12 anys 86,9 75,7 85,3
Total >=16 anys 87,5 76,3 86
Total 77,2 67,2 75,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi