Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 97,6 97,7
(1B) Personal de residències 92,6 87 90,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,2 88,2 91,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 90,2 80,9 86,5
(4) Persones amb gran dependència 93,1 91,8 92,4
(5A) Persones de 80 anys o més 94,4 93,9 93,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94 92,7 94
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,4 82,4 87,2
(6) Treballadors essencials 89,3 79,7 85
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,4 78 86,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,8 78,2 85,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,5 68,1 80,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,8 59,4 75,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 64,3 49,4 54,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 47,6 18 23,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 43,2 3,7 9,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 37,6 3,3 6,7
Total >=16 anys 77,2 62,1 68,8
Total 65 52,3 57,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi