Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98 98,3
(1B) Personal de residències 94,8 87,2 93,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,1 90,7 94,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,6 85,4 93,3
(4) Persones amb gran dependència 94,2 93,1 94,1
(5A) Persones de 80 anys o més 94,9 94,5 94,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,6 93,4 94,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,9 86,4 91,3
(6) Treballadors essencials 93,7 84,3 91,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,2 81,5 91
(9) Persones de 50 a 59 anys 91 80,3 90,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,5 71,5 87,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,8 64,9 84,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,5 69,2 78,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,2 61 72,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 74,8 57,5 71,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84,8 67,9 82,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,4 66,1 74,7
Total >=12 anys 87,5 76,2 86
Total >=16 anys 88,1 76,8 86,6
Total 77,7 67,6 76,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi