Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,4 98,5 94,9 95,2
(1B) Personal de residències 95,7 90,9 94,9 65,2 67,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,2 93,4 95,8 72 73,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,7 89,9 94,9 51,1 54,4
(4) Persones amb gran dependència 92,4 89,6 90,8 67 67,2
(5A) Persones de 80 anys o més 95,5 95,2 95,2 88,7 88,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,1 94,6 95 85,7 87,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,7 90,4 92,2 74,4 77,6
(6) Treballadors essencials 94,9 88,5 94,1 44,7 47,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 93,3 88,5 92,5 65,6 71
(9) Persones de 50 a 59 anys 92,5 85,2 91,8 41,3 45,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 90,7 79 89,6 22,6 29,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 88,2 74,9 86,6 14,2 21,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 84,4 73,1 82,2 3,8 5,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 81,4 67,6 78,7 2,3 4,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 83 65,4 80,1 0,5 2,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 90,7 73,9 88,3 0,3 0,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,2 54 62,8 0,2 0,2
(14) Persones de 5 a 11 anys 40 0 3,5 0 0
Total >=12 anys 90,2 80,7 88 37,4 40,6
Total >=16 anys 90,9 82,2 89,5 39,5 42,8
Total 83,5 72,5 79,3 33,6 36,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.