Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98,2 98,4 95,5 95,9
(1B) Personal de residències 95,8 92,2 95,2 73,3 77
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,2 94 96,1 78 80,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,8 92,3 95,2 62,2 67,9
(4) Persones amb gran dependència 92,4 91,1 92,2 76,6 77
(5A) Persones de 80 anys o més 95,6 95,5 95,5 90,7 90,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95 94,8 95,1 88 89,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,6 91,2 92,7 80,1 84,4
(6) Treballadors essencials 95,2 91 94,5 56,4 61,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 93,2 90,4 92,7 73,5 80,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 92,4 88,4 92 59,1 66,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 90,5 83,1 89,9 43,2 54
(10B) Persones de 40 a 44 anys 88 78,9 87 34,9 45,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 83,8 76,4 82,4 27,7 32,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 80,8 71,2 78,9 22,9 28,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 82,3 69,6 80,2 17,1 23,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 90,5 77 89 7,5 10,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 79,9 66,5 76,2 0,5 1,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 44,3 30,9 36,6 0 0,2
Total >=12 anys 90,1 83,7 88,9 49,6 55,3
Total >=16 anys 90,7 84,7 89,6 52,4 58,3
Total 83,5 76,9 82 44,4 49,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.