Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 97,7 97,8
(1B) Personal de residències 92,9 87,2 90,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,3 88,5 91,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 90,8 81,2 87
(4) Persones amb gran dependència 93,2 91,9 92,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,4 93,9 94
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,1 92,8 94,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,6 83,5 88,3
(6) Treballadors essencials 89,7 80 85,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,7 78,9 87,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,1 78,3 85,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,9 68,3 81,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,4 59,8 76,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 66,5 50,6 56,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 52,2 21,3 27,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 48 8,3 15
(13A) Persones de 16 a 19 anys 45,4 8,1 12,1
Total >=16 anys 78,6 63,4 70,2
Total 66,2 53,4 59,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi