Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,1 98,4
(1B) Personal de residències 95 87,8 93,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,4 91,2 94,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95 85,9 93,7
(4) Persones amb gran dependència 94,4 93,3 94,3
(5A) Persones de 80 anys o més 95,1 94,8 94,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,8 94,2 94,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,1 87,5 91,5
(6) Treballadors essencials 94,2 85 92,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,4 82,5 91,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,4 81,2 90,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89,2 73,2 88,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 86,5 67,2 85,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 81,9 70,5 80
(11B) Persones de 30 a 34 anys 77,1 63 74,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 76,9 59,6 74,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,5 69,5 84,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 79,8 68,4 77,6
Total >=12 anys 88,4 77,5 87
Total >=16 anys 88,9 78 87,5
Total 78,4 68,7 77,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi