Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 97,6 97,9
(1B) Personal de residències 94,1 87,1 92,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,8 90,2 93,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,7 84,5 91,8
(4) Persones amb gran dependència 94 92,4 93,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 94,3 94,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,4 93,1 94,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,6 85,8 90,6
(6) Treballadors essencials 93,1 83,5 90,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,7 80,8 90,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,3 79,7 89,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,4 70,6 86,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,2 63,4 82,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,1 65,8 74,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71 56,4 66,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,6 52,5 64,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,4 62 73,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,8 50,8 57,8
Total >=12 anys 85,7 73,6 82,7
Total >=16 anys 86,5 75 84,1
Total 76,2 65,4 73,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi