Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98 98,2
(1B) Personal de residències 94,6 87,2 93,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,1 90,6 94,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,4 85,2 93
(4) Persones amb gran dependència 94,3 93,1 94,1
(5A) Persones de 80 anys o més 94,8 94,5 94,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,5 93,2 94,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,8 86,2 91,1
(6) Treballadors essencials 93,6 84,1 91,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 92 81,3 90,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,7 80,1 89,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,1 71,3 87,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,1 64,5 84,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,6 68,5 77,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,8 60 70,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,5 56,6 70,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,9 67,4 81,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 76,4 65,1 73,5
Total >=12 anys 87 75,8 85,4
Total >=16 anys 87,6 76,4 86,1
Total 77,3 67,3 75,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi