Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,6 95,9 96
(1B) Personal de residències 86,2 80,5 81,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 85,3 76,7 78,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 64,6 11,5 13,7
(4) Persones amb gran dependència 90,1 88 88,1
(5A) Persones de 80 anys o més 92,9 90,2 90,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 83,5 41,3 42,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 73,2 3,6 4
(6) Treballadors essencials 72,6 1,1 2,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 71,8 4 5,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 4,2 1,8 1,9
Total >=16 anys 32,2 14,9 15,4
Total 27,2 12,6 13
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi