Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,5 98,6 95 95,3
(1B) Personal de residències 95,7 91,2 95,1 66,4 69,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,2 93,5 95,9 72,9 74,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,6 90,2 95 52,3 55,8
(4) Persones amb gran dependència 92,4 89,5 90,9 68,8 69
(5A) Persones de 80 anys o més 95,6 95,3 95,3 89,2 89,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,1 94,7 95 86,2 87,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,7 90,6 92,3 75,6 78,8
(6) Treballadors essencials 95 88,9 94,2 46,6 49,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 93,3 88,9 92,6 67,2 72,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 92,5 85,7 91,9 44,8 49,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 90,7 79,6 89,7 26,2 33,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 88,2 75,6 86,8 18,7 26,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 84,4 73,7 82,4 8,3 10,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 81,5 68,1 78,8 5,7 8,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 82,9 65,6 80,1 0,5 2,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 90,8 74,3 88,6 0,3 0,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,6 54,4 63,3 0,2 0,2
(14) Persones de 5 a 11 anys 40,6 0 3,7 0 0
Total >=12 anys 90,2 81,1 88,2 39,4 42,8
Total >=16 anys 90,9 82,6 89,6 41,6 45,2
Total 83,6 72,8 79,4 35,3 38,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.