Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 100 100
(1B) Personal de residències 100 100 100
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,1 94,1 97,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 89,2 86,5 89,2
(4) Persones amb gran dependència 100 100 100
(5A) Persones de 80 anys o més 97,1 94,6 94,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,1 92,7 93,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,1 84,2 84,9
(6) Treballadors essencials 88,1 80 88,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,1 88,4 89,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 87 83,9 86,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 79,1 73,7 77
(10B) Persones de 40 a 44 anys 74,9 69,6 72,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 67,9 62 65,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 62,2 56,4 61
(12) Persones de 20 a 29 anys 64,8 52,8 60,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89,8 80,3 85,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,8 64,6 66,7
Total >=12 anys 83,3 78,1 81
Total >=16 anys 83,6 78,7 81,7
Total 75,1 70,4 73
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi