Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 100 100
(1B) Personal de residències 100 100 100
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,9 90,6 93,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 82,1 61,5 64,1
(4) Persones amb gran dependència 100 100 100
(5A) Persones de 80 anys o més 96,4 92 92
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,7 92,3 92,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 83,6 12,1 12,9
(6) Treballadors essencials 83,6 67,2 71,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,1 19,7 22,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,8 77,9 80,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 70,8 4 5,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 55,3 1,2 2,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 8,7 2,7 3,3
Total >=16 anys 63,7 40,4 41,7
Total 54,9 34,9 36
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi