Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 100 100
(1B) Personal de residències 100 100 100
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 90,9 87,9 87,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 78,4 10,8 13,5
(4) Persones amb gran dependència 100 100 100
(5A) Persones de 80 anys o més 96,4 91,3 91,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,5 40 40
(5C) Persones de 66 a 69 anys 78,6 4,3 5
(6) Treballadors essencials 73,7 2,3 4,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 83,6 5,1 8,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 23,1 1,2 1,6
Total >=16 anys 41,5 16,6 17,2
Total 35,8 14,3 14,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi