Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 100 100
(1B) Personal de residències 100 100 100
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 87,9 84,8 84,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,4 19,4 22,2
(4) Persones amb gran dependència 100 100 100
(5A) Persones de 80 anys o més 92,6 41 41
(5B) Persones de 70 a 79 anys 14,1 3,9 3,9
(6) Treballadors essencials 70,6 1,3 2,6
(8A) Persones de 60 a 65 anys 41,9 1,5 2,3
Total >=16 anys 24,2 9,1 9,3
Total 20,6 7,8 7,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.