Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 100 100
(1B) Personal de residències 100 100 100
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,1 91,2 94,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 89,7 76,9 79,5
(4) Persones amb gran dependència 100 100 100
(5A) Persones de 80 anys o més 96,8 91,9 91,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,6 92,6 92,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 86,4 60 60,7
(6) Treballadors essencials 85,9 78,5 83,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 89 77,7 80,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,2 82,8 85
(10A) Persones de 45 a 49 anys 77,1 69,5 72,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73 63,7 65,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 63,8 53,5 55,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 45,8 28,6 31
(12) Persones de 20 a 29 anys 47,3 8,9 14,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,9 14 18,4
Total >=16 anys 79,5 66,2 68,6
Total 68,5 57,1 59,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi