Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 100 100 100 100 100
(1B) Personal de residències 96,6 96,6 96,6 79,3 82,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,1 94,1 97,1 73,5 73,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,9 89,2 91,9 56,8 59,5
(4) Persones amb gran dependència 100 100 100 83,3 83,3
(5A) Persones de 80 anys o més 97,8 97,8 97,8 93 93
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 93,6 93,6 84,6 85
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,1 90,7 90,7 75,7 76,4
(6) Treballadors essencials 89,6 82,2 89,6 53,3 55,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,4 87,7 88,1 72,3 73,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,2 87,1 89,2 57,8 59,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,5 78 81,8 38,1 40,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,8 75,5 76,9 31,1 32,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 66,1 62,4 66,1 18,3 19,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66 61,7 66 11,7 14,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 71 63,6 68,7 9,8 14,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 95,8 91,6 95,8 4,2 5,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,2 66,7 68,6 1,3 1,9
(14) Persones de 5 a 11 anys 37,9 18,7 21,5 0 0,5
Total >=12 anys 85,2 81,8 84,2 48 49,7
Total >=16 anys 85,7 82,6 84,9 50,3 52,1
Total 79,6 75,4 77,7 43,6 45,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.