Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 100 100
(1B) Personal de residències 100 100 100
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,1 91,2 94,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 89,5 81,6 84,2
(4) Persones amb gran dependència 100 100 100
(5A) Persones de 80 anys o més 96,8 91,9 91,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,6 92,6 92,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,1 83,6 84,3
(6) Treballadors essencials 85,9 80 85,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,1 87,3 88,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,2 83,4 85,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 77,1 71 73,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73,4 65,7 67,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 65,8 57,6 59,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 54,2 36,3 39,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 52,7 23,5 29,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,9 51,5 55,9
Total >=16 anys 80,7 72,4 74,6
Total 69,6 62,4 64,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi