Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 100 100
(1B) Personal de residències 100 100 100
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,1 94,1 97,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,7 86,1 91,7
(4) Persones amb gran dependència 100 100 100
(5A) Persones de 80 anys o més 97 96,6 96,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 93,8 93,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,1 88,4 88,4
(6) Treballadors essencials 88,4 79,7 87,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,4 88,7 90,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,9 84,8 88,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,8 75 80,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,1 71 74,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 70,8 64,9 69,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,5 58,9 64,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,5 56,4 66
(13A) Persones de 16 a 19 anys 90,6 82,6 88,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 83,2 79 81,1
Total >=12 anys 85,6 80,1 83,8
Total >=16 anys 85,7 80,2 83,9
Total 77 72,1 75,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi