Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 100 100
(1B) Personal de residències 100 100 100
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,1 94,1 97,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,7 86,1 91,7
(4) Persones amb gran dependència 100 100 100
(5A) Persones de 80 anys o més 97,1 95,8 95,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 93,4 93,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,5 85,6 86,3
(6) Treballadors essencials 89 80,1 89
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,1 88,7 90,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,1 84,3 86,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,3 74,5 79,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,6 70,3 73,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 68,8 62,9 66,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 61,7 55,4 59,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 68 55,7 64,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89,9 82,6 88,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 80,4 74,1 76,2
Total >=12 anys 84,2 79,2 82,5
Total >=16 anys 84,4 79,5 82,8
Total 75,8 71,4 74,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi